Међународни описи контрола
у оријентирингу

Интерактивни онлајн квиз за учење и обнављање IOF симбола

________

________

Start

Дизајнирао Денис Томс -- слике урадио Стиви Ланг
Превод на српски Мргуд Пајко
Референца
Бранислав Радосављевић (2009): Међународна листа симбола за
описе контролне тачке. Оријентиринг савез Београда. Београд
Коментари/исправке: icd@fortnet.org


In English