Medzinárodné symboly pre opisy kontrol
v orientačnom behu

On-line interaktívny test pre spoznávanie a opakovanie IOF symbolov
________

________

Start

Návrh Dennis Toms -- Obrázky Steve Lang
Slovenský preklad Richard Balogh
Pripomieny a komentáre: icd@fortnet.org


In English