Internationella Kontrollbeskrivningar
för Orientering

Ett online interaktivt förhör för att lära eller gå igenom IOF symbolerna.

________

Start

Designad av Dennis Toms -- med bilder av Steve Lang
Svensk översättning av Maria Lindsjö och Reijo Rytkölä
Kommentarer/rättningar till: icd@fortnet.org

In English