Descripcions internacionals de Control
per Orientació

Un joc online interaciu per aprendre o revisar els símbols IOF

________

________

Començar

Dissenyat per Dennis Toms -- amb imatges de Steve Lang
Traducció al català de Daniel Vives
Comentaris/correccions a: icd@fortnet.org


In English